Hem

juni 2021
13 juni - orkidéer (Växter)
11 juni - taltrast (Fågel)
11 juni - törnskata (Fågel)
11 juni - stäpphök (Fågel)
11 juni - ängshök (Fågel)
10 juni - strandskata (Fågel)
10 juni - tofsvipa (Fågel)
10 juni - tornfalk (Fågel)
10 juni - mindre flugsnappare (Fågel)
10 juni - rosenfink (Fågel)
10 juni - gråhakedopping (Fågel)
10 juni - kohäger (Fågel)
10 juni - knölsvan (Fågel)
10 juni - buskskvätta (Fågel)
10 juni - grågås (Fågel)
10 juni - silvertärna (Fågel)
10 juni - Drillsnäppa (Fågel)
10 juni - stenskvätta (Fågel)
5 juni - rödspov (Fågel)
mars 2021
28 mars - mandarinand (Fågel)
12 mars - ringduva (Fågel)
12 mars - fisktärna (Fågel)
12 mars - gråsparv (Fågel)
12 mars - silltrut (Fågel)
12 mars - grå flugsnappare (Fågel)
februari 2021
27 februari - rödhake (Fågel)
13 februari - vattenrall (Fågel)
december 2020
30 december - sädgås (Fågel)
30 december - hökuggla (Fågel)
30 december - tjäder (Fågel)