Hem

oktober 2019
9 oktober - stenskvätta (Fågel)
3 oktober - fisktärna (Fågel)
3 oktober - trana (Fågel)
3 oktober - större strandpipare (Fågel)
3 oktober - roskarl (Fågel)
3 oktober - kärrsnäppa (Fågel)
september 2019
2 september - tornseglare (Fågel)
1 september - småspov (Fågel)
1 september - myrspov (Fågel)
augusti 2019
30 augusti - gulärla (Fågel)
30 augusti - törnskata (Fågel)
30 augusti - trädpiplärka (Fågel)
30 augusti - Rara växter i Fagersta-bygden (Växter)
juni 2019
10 juni - ladusvala (Fågel)
10 juni - storskrake (Fågel)
10 juni - busksångare (Fågel)
10 juni - större hackspett (Fågel)
10 juni - aftonfalk (Fågel)
10 juni - storlom (Fågel)
10 juni - ängspiplärka (Fågel)
maj 2019
28 maj - Georgien maj 2019 (Resealbum)
april 2019
8 april - lavskrika (Fågel)
7 april - gråspett (Fågel)
7 april - strömstare (Fågel)
mars 2019
21 mars - Sri Lanka jan-feb 2019 (Resealbum)
november 2018
9 november - slaguggla (Fågel)
8 november - nunnestenskvätta (Fågel)
oktober 2018
30 oktober - tornfalk (Fågel)
30 oktober - fjällvråk (Fågel)
30 oktober - ormvråk (Fågel)