Hem

juni 2020
30 juni - ökentrumpetare (Fågel)
27 juni - sävsparv (Fågel)
27 juni - sångsvan (Fågel)
27 juni - orre (Fågel)
27 juni - kråka (Fågel)
27 juni - knipa (Fågel)
27 juni - enkelbeckasin (Fågel)
27 juni - dubbeltrast (Fågel)
27 juni - buskskvätta (Fågel)
16 juni - ortolansparv (Fågel)
16 juni - vildsvin (Natur)
15 juni - Rara växter i Fagersta-bygden (Växter)
maj 2020
23 maj - trädlärka (Fågel)
23 maj - blåmes (Fågel)
23 maj - storlom (Fågel)
23 maj - rådjur (Natur)
23 maj - gulsparv (Fågel)
23 maj - ängspiplärka (Fågel)
april 2020
14 april - skogssnäppa (Fågel)
14 april - sidensvans (Fågel)
februari 2020
7 februari - sparvuggla (Fågel)
januari 2020
16 januari - hökuggla (Fågel)
december 2019
13 december - turkduva (Fågel)
5 december - tallbit (Fågel)
november 2019
2 november - skata (Fågel)
2 november - koltrast (Fågel)
2 november - alkekung (Fågel)
1 november - gråtrut (Fågel)
1 november - ängshök (Fågel)
oktober 2019
31 oktober - turturduva (Fågel)