Hem

oktober 2023
3 oktober - busksångare (Fågel)
3 oktober - flodsångare (Fågel)
2 oktober - gräshoppsångare (Fågel)
september 2023
29 september - bändelkorsnäbb (Fågel)
28 september - halsbandsflugsnappare (Fågel)
28 september - ärtsångare (Fågel)
28 september - skärfläcka (Fågel)
28 september - sånglärka (Fågel)
28 september - svarthätta (Fågel)
28 september - skedand (Fågel)
26 september - silvertärna (Fågel)
23 september - mosnäppa (Fågel)
23 september - lövsångare (Fågel)
23 september - ljungpipare (Fågel)
22 september - knipa (Fågel)
21 september - brushane (Fågel)
20 september - större hackspett (Fågel)
20 september - svartvit flugsnappare (Fågel)
20 september - ägretthäger (Fågel)
5 september - svarthakedopping (Fågel)
5 september - gråhakedopping (Fågel)
augusti 2023
30 augusti - tornseglare (Fågel)
30 augusti - grå häger (Fågel)
30 augusti - gråtrut (Fågel)
30 augusti - gräsand (Fågel)
30 augusti - skrattmås (Fågel)
29 augusti - vigg (Fågel)
24 augusti - gulsparv (Fågel)
24 augusti - dvärgsparv (Fågel)
24 augusti - buskskvätta (Fågel)