Hem

mars 2021
28 mars - mandarinand (Fågel)
12 mars - ringduva (Fågel)
12 mars - fisktärna (Fågel)
12 mars - gråsparv (Fågel)
12 mars - silltrut (Fågel)
12 mars - grå flugsnappare (Fågel)
februari 2021
27 februari - rödhake (Fågel)
13 februari - vattenrall (Fågel)
december 2020
30 december - sädgås (Fågel)
30 december - hökuggla (Fågel)
30 december - tjäder (Fågel)
30 december - sillgrissla (Fågel)
30 december - skata (Fågel)
oktober 2020
25 oktober - trana (Fågel)
25 oktober - grå häger (Fågel)
25 oktober - röd glada (Fågel)
september 2020
3 september - blåhake (Fågel)
3 september - sädesärla (Fågel)
augusti 2020
31 augusti - svartpannad törnskata (Fågel)
juli 2020
23 juli - brednäbbad simsnäppa (Fågel)
juni 2020
30 juni - ökentrumpetare (Fågel)
27 juni - sävsparv (Fågel)
27 juni - sångsvan (Fågel)
27 juni - orre (Fågel)
27 juni - kråka (Fågel)
27 juni - knipa (Fågel)
27 juni - enkelbeckasin (Fågel)
27 juni - dubbeltrast (Fågel)
27 juni - buskskvätta (Fågel)
16 juni - ortolansparv (Fågel)