Hem

februari 2020
7 februari - sparvuggla (Fågel)
januari 2020
16 januari - hökuggla (Fågel)
december 2019
13 december - orre (Fågel)
13 december - turkduva (Fågel)
5 december - tallbit (Fågel)
november 2019
2 november - skata (Fågel)
2 november - gulsparv (Fågel)
2 november - knipa (Fågel)
2 november - sångsvan (Fågel)
2 november - koltrast (Fågel)
2 november - alkekung (Fågel)
1 november - gråtrut (Fågel)
1 november - ängshök (Fågel)
oktober 2019
31 oktober - turturduva (Fågel)
9 oktober - stenskvätta (Fågel)
3 oktober - fisktärna (Fågel)
3 oktober - trana (Fågel)
3 oktober - större strandpipare (Fågel)
3 oktober - roskarl (Fågel)
3 oktober - kärrsnäppa (Fågel)
september 2019
2 september - tornseglare (Fågel)
1 september - småspov (Fågel)
1 september - myrspov (Fågel)
augusti 2019
30 augusti - gulärla (Fågel)
30 augusti - törnskata (Fågel)
30 augusti - trädpiplärka (Fågel)
30 augusti - Rara växter i Fagersta-bygden (Växter)
juni 2019
10 juni - ladusvala (Fågel)
10 juni - storskrake (Fågel)
10 juni - busksångare (Fågel)