Hem

augusti 2019
7 augusti - roskarl (Fågel)
juni 2019
10 juni - ladusvala (Fågel)
10 juni - storskrake (Fågel)
10 juni - busksångare (Fågel)
10 juni - större hackspett (Fågel)
10 juni - aftonfalk (Fågel)
10 juni - storlom (Fågel)
10 juni - ängspiplärka (Fågel)
maj 2019
28 maj - Georgien maj 2019 (Resealbum)
15 maj - Rara växter i Fagersta-bygden (Växter)
april 2019
8 april - lavskrika (Fågel)
7 april - gråspett (Fågel)
7 april - strömstare (Fågel)
mars 2019
21 mars - Sri Lanka jan-feb 2019 (Resealbum)
november 2018
9 november - slaguggla (Fågel)
8 november - nunnestenskvätta (Fågel)
oktober 2018
30 oktober - tornfalk (Fågel)
30 oktober - fjällvråk (Fågel)
30 oktober - ormvråk (Fågel)
september 2018
26 september - klykstjärtad stormsvala (Fågel)
12 september - stenfalk (Fågel)
4 september - turkduva (Fågel)
augusti 2018
28 augusti - rödbena (Fågel)
28 augusti - brushane (Fågel)
27 augusti - grå flugsnappare (Fågel)
27 augusti - gluttsnäppa (Fågel)
19 augusti - blåhake (Fågel)
juli 2018
3 juli - steglits (Fågel)
3 juli - mindre strandpipare (Fågel)
3 juli - brun glada (Fågel)